Nieuws

Een verzekering kan soelaas bieden als huurders niet betalen of een woning beschadigen. Een overzicht van het beperkte aanbod. dirk selleslagh

AG Insurance: voor verhuurder en huurder

AG Insurance lanceerde in 2012 een verzekering om de risico’s van de verhuurder in te dekken. In het pakket zitten, naast juridische bijstand bij een geschil met de huurder, ook een vergoeding van het achterstallige huurgeld en een vergoeding van de schade die de huurders hebben aangebracht, telkens voor maximaal twaalf maanden huur als het conflict niet minnelijk kan worden geregeld. De premie bedraagt 5 procent van de jaarlijkse huurprijs exclusief lasten.

‘De verzekering moet tegelijk met de huurovereenkomst afgesloten worden’, zegt Gerrit Feyaerts, woordvoerder van AG Insurance. ‘Het is niet de bedoeling dat de verhuurder pas een verzekering afsluit als er problemen optreden.’

Naast de verzekering voor verhuurders heeft AG Insurance ook een verzekering voor huurders. ‘Bij huurders is er vooral vraag naar een dekking van de rechtsbijstand’, zegt Feyaerts. Daarnaast dekt het contract ook een voorschot tot maximaal 2.000 euro voor een nieuwe huurwaarborg als de huurder vroegtijdig moet verhuizen, bijvoorbeeld omdat de eigenaar het pand wil betrekken. AG Insurance betaalt de verzekeringnemers ook een tussenkomst bij de verhuizing.

Trevi: voor klanten

De vastgoedbeheerder Trevi biedt een verzekering tegen verhuurrisico’s aan voor eigenaars die hun woning via hen verhuren. De verzekering dekt de verloren huurinkomsten voor maximaal 24 maanden en de eventuele kosten voor een advocaat en een deurwaarder tot maximaal 15.000 euro.

‘De jongste drie jaar werd in 90 procent van de gevallen een verzekering genomen bij het ondertekenen van een beheersmandaat’, zegt Kay Verhé van Trevi. De verzekering maakt bij Trevi een vast onderdeel uit van het Serenity Pack, een volledig beheersmandaat inclusief een plaatsbeschrijving bij de intrek en het vertrek. De volledige dienstverlening met de verzekering kost 99 euro (exclusief 21% btw) per maand voor een huurprijs plus kosten van maximaal 1.250 euro. Klanten die voor een basispakket kiezen, kunnen de verzekering tegen onbetaalde huurgelden als extra optie nemen. In dat geval is de prijs voor de verzekering 2,5 procent van de huur en kosten.

Immoweb: nieuwe speler

Immoweb heeft voor de verzekering een partnership gesloten met Qover, een Belgische verzekeringsstart-up die via een digitaal platform nieuwe vormen van verzekeringen op maat aanbiedt. Qover haalt klassieke verzekeringsproducten uit elkaar en maakt er nicheproducten van, met op maat geknipte dekkingsperiodes. Wie een wagen van een vriend leent, kan voor een weekend een omniumverzekering nemen.

‘Qover ontwikkelde de verzekering voor woningverhuurders exclusief voor Immoweb’, benadrukt Valentin Cogels, de CEO van Immoweb. ‘We hebben vooraf de belangstelling voor de verzekering getoetst en we hebben vastgesteld dat de prijsbepaling heel belangrijk is. Daarom hebben we een product ontwikkeld dat voor de berekening van de premie rekening houdt met specifieke situaties.’

Qover ontwikkelde voor Immoweb verschillende formules, waarmee een verhuurder zich voor 6, 12 of 18 maanden tegen een achterstallige huur kan indekken. De dekking van de rechtsbijstand is telkens inbegrepen en in de volledigste formule krijgt u ook een tussenkomst van maximaal 30.000 euro voor schade aan de woning. De premies liggen tussen 2 en 7 procent van de jaarlijkse huurinkomsten en zijn afhankelijk van de gekozen formule in combinatie met het risicoprofiel van de gemeente waarin u verhuurt.

Een verhuurder die bij de ondertekening van een huurcontract een verzekering bij Immoweb afsluit, geniet meteen de dekking. Ook voor lopende huurcontracten kan een verzekering afgesloten worden, maar dan moet u bewijzen dat er tot dan geen betaalachterstand was. U moet ook een wachtperiode van 60 dagen doorlopen voordat de verzekering ingaat. Daarna wordt u voor elke achterstallige betaling vergoed.

Bron: Netto – De Tijd