Nieuws

De Confederatie Bouw geeft aan dat de vastgoedmarkt gezond is en geen abnormaal prijsniveau vertoont.
Daarmee reageert de sectororganisatie op de uitlatingen van Jan Smets, gouverneur van de Nationale Bank,
als zou de residentiële vastgoedmarkt met 7 procent overgewaardeerd zijn. “Dat geldt zeker niet voor de
bouwprijzen”, weet Robert de Mûelenaere, Gedelegeerd bestuurder van de Confederatie Bouw.
Volgens Jan Smets, de gouverneur van de Nationale Bank van België, is de residentiële vastgoedmarkt op dit
moment met 7 procent overgewaardeerd qua prijs.
Uit de ABEX-cijfers blijkt dat de bouwkosten slechts met 12 procent gestegen zijn tussen 2008 en 2017,
dat is minder dan de inflatie en veel minder dan de huizen (+25
procent) en appartementen (+30 procent) die tijdens diezelfde periode te koop werden aangeboden.
De Confederatie Bouw geeft aan dat de primaire immobiliënmarkt, de bouwindustrie met andere woorden,
aan andere wetten beantwoordt dan de secundaire immobiliënmarkt, namelijk de verkoop van
vastgoed allerhande. Die secundaire markt speelt de rol van regulator tussen vraag en aanbod.
Het is en blijft gevaarlijk en marktverstorend om beide markten te overschatten.
Op te merken is dat er van beide markten geen amalgaam mag worden gemaakt,
het gaat hier wel degelijk om twee aparte sectoren.
De Confederatie Bouw merkt bovendien nog op dat de vastgoedsector in ons land gezond is en dat ook was tijdens
de crisisjaren vanaf 2008. Als de prijzen nu iets hoger zouden liggen dan het theoretisch evenwichtsniveau wijst dat
vooral op het feit dat er momenteel geen overaanbod is op de markt. Logischerwijs staan er de residentiële
bouwmarkt met andere woorden nog mooie tijden te wachten.
Bron: Confederatie Bouw