Nieuws

Dit verandert er in 2018

Jaar na jaar worden de energie-eisen voor woningen aangescherpt. Dat is niet anders in
2018. Voortaan krijgt een huis of appartement ook een ‘S-peil’.
Via almaar strengere normen wil de Vlaamse overheid dat elke nieuwbouw vanaf 2021 bijna-energieneutraal
(BEN) is. Een BEN-woning verbruikt weinig energie voor verwarming, ventilatie,
koeling en warm water. De benodigde energie wordt uit groene energiebronnen gehaald.
Cruciaal om de energievraag terug te dringen is een goede isolatie en een luchtdichte bouwschil – met andere
woorden muren, ramen, dak… Vanaf 1 januari 2018 zal die beoordeeld worden met een allesomvattende
indicator: het S-peil, wat staat voor schil-peil. Het is een maat voor hoeveel energie een woning nodig heeft
om de temperatuur op peil te houden.
Voor nieuwe bouwaanvragen vanaf januari 2018 zal een S31 gehaald moeten worden, tegen
2021 wordt dat verstrengd tot S28. Deze indicator zal berekend worden per wooneenheid, dus per appartement
en niet voor het hele appartementsgebouw. Als niet voldaan is aan de S-peileis, kan een boete
opgelegd worden.
Het S-peil komt in de plaats van het vroegere K-peil en de netto-energiebehoefte (NEB). Die twee waarden
hadden hun beperkingen. Het K-peil geeft alleen de isolatiekwaliteit van een bouwschil weer, maar niet
hoeveel energie een gebouw nodig heeft om te verwarmen of te koelen. Dat laatste gebeurde wel door de
netto-energiebehoefte, maar die parameter zegt dan weer niets over de isolatiewaarde van de bouwschil.
De belangrijkste parameters voor het behalen van een laag S-peil zijn de luchtdichtheid, de verhouding
glas-vloeroppervlakte, een efficiënte vorm van het gebouw en een goede isolatie. Wie compacter
bouwt – wat niet noodzakelijk kleiner betekent, maar een bouwschil met minder oppervlakte – verkrijgt een
lagere en betere S-waarde.

Nieuwbouw naar E40

Voor nieuwbouw wordt ook een andere norm strenger: het E-peil. Die parameter meet de energie-efficiëntie
van een woning: hoe lager het E-peil, hoe hoger de energieefficiëntie. Vanaf Nieuwjaar
wordt het maximale E-peil verlaagd van E50 naar E40. In 2020 wordt E35 de norm.
Wel zal er een nieuwe rekenmethode gebruikt worden voor de EPB-berekening. EPB staat voor ‘energieprestatie
en binnenklimaat’ en omvat de energievoorwaarden die moeten gehaald worden voor nieuwbouw
en grondige energetische renovaties. Warmtepompen en zonneboilers zullen meer meetellen voor een
gunstiger, lager E-peil. Vandaag wegen bijvoorbeeld zonnepanelen nog veel zwaarder door dan warmtepompen
en zonneboilers.
De gecorrigeerde rekenmethode vormt een tussenstap. Vlaams minister van Energie Bart Tommelein
(Open VLD) werkt aan een algehele herziening van de EPB-regelgeving.

19 december 2017 06:20 – Bron De Tijd